Hans Eirik Olav

Spesialitet: Business coach and golf instructor
På spørsmål om det viktigste egenskapen for å bli den beste golfspilleren i verden, svarte Ben Hogan at som de fleste ting i livet koker det ned til livsverdier; din mentale innstilling i forhold til disse verdiene og viktigst av alt «timing». I forhold til golf uttalte Hogan at det er umulig å utvikle den mekaniske delen til en solid, repeterbar og vellykket golfsving uten den korrekte mentale innstillingen. Som med alle andre ting i livet er det «mind over matter» i den forstand at mekanikken etterfølger de mentale aspektene, ikke omvendt. For å oppnå suksess i golf, som i livet, må du bruke din mentale kraft og se for deg den riktige mekanikken for å bli vellykket. Det er derfor «mekanikken» til golf og «mekanikken» til livets suksesser og fiaskoer avhenger av din mentale tilnærming og innstilling.
Frihet for meg selv, min familie og mine medmennesker for å forfølge de mentale og fysiske aspektene knyttet til suksess i bestrebelsen på å bli et bedre menneske, uavhengig av mentale og fysiske utfordringer til enhver tid.
Jeg ble født i Helsinki, Finland; Norsk mor og amerikansk/norsk far. Flyttet tilbake til Norge i en alder av 3. Etter videregående og obligatorisk militærtjeneste Kongens Garde, fullførte jeg en bachelorgrad i Business Management ved University of Georgia, USA, deretter en mastergrad i finans ved The University of Miami, USA. Jeg har siden den gang jobbet i shippingbransjen (Wallenius-Wilhelmsen), som skipsmegler (Platou og Fearnleys) og et «private equity»-selskap med ansvar for en portefølje på flere milliarder NOK i Norge og Norden, med styreverv nasjonalt og internasjonalt . Hovedfokus: «Turn-around» prosesser, samt konvertere grunder-bedrifter ved hjelp av forretningsmodeller som fokuserer på «value propositions, revenue and roll-out» modeller for å maksimere aksjonærverdier, og bedriftens bidrag til samfunnet.
Fra en tidlig alder visste jeg at «frihet og jakten på lykke» bare kan finne sted hvis samfunnsforholdene legger til rette for kombinasjonen av mental og fysisk tilnærming til hvilken som helst oppgave som utføres av individet og gruppen som individet omgås med, til enhver tid. For å kunne lykkes i enhver bestrebelse, må individet bruke sitt rasjonelle sinn og sine fysiske kapasiteter for å sikre de beste muligheter for suksess. Derfor har min lidenskap alltid vært å utforske måter å forbedre og maksimere – og tøye grensene – for ens mentale og fysiske evner for å oppnå de mest givende målene for en gitt oppgave eller bestrebelse, gitt naturlige begrensninger fra miljøet og individet, samt forstå og erkjenne forskjellen mellom suksess og fiasko, og viktigst av alt – lære av disse erfaringene.
Etter beste evne og begrensninger forbedre folks bevissthet i forhold til deres mentale og fysiske kapasitet, det være seg innen golf, sport, næringsliv og livet generelt – selvlæring som det viktigste verktøyet – slik at de kan utforske og oppfylle sitt sanne potensial i et miljø som setter begrensninger til disse rasjonelle og naturlige menneskelige egenskapene.
Bidra til min egen og andres selvbevissthet og potensiale som rasjonelt tenkende individer, for å oppnå dette potensialet i et samfunn hvor mennesker har mulighet til å forfølge sine ambisjoner uten individuelle og samfunnsmessige begrensninger i jakten på lykke.
Å få mening ut av en stadig mer mangfoldig og komplisert verden ved å bruke nevnte prinsipper etter beste evne i mitt eget liv, interaksjoner med familien, og samfunnet for øvrig, samt innse grensene for mine evner i en verden i stadig og raskt endring.

Våre neste reiser

Lofoten – A natural place to connect

Where nature meets mind

We're here
for you

Leave us a
message