Herdis Palsdottir

Spesialitet: Relationships skills
Jeg er opptatt av å ta personlig ansvar for alt jeg sier og gjør og hjelpe andre, som vil det samme, til å finne:
  • Sine sannheter
  • Bearbeide ufølte følelser/ traumer
Og: 
  • Ta den mentale reisen som det å tilegne seg konflikthemmende personlig språk innebærer.
Menneskesynet: Alle gjør så gode de kan, til enhver tid, ut ifra sine forutsetninger. Møte meg selv og andre med tillit til at uhensiktsmessig væremåte er et symptom/ et smerteuttrykk.
Jeg er født i Reykjavik, hovedstaden på Island. Min far jobbet i den islandske ambassaden. so I grew up in Iceland, Denmark, Sweden and USA.
Da jeg var i begynnelsen av 30-årene kjente jeg på en grå trist ensomhetsfølelse. Dette på tross av på jeg var gift med mannen i mitt liv, hadde tre nydelige døtre, hund, hus, bil, utdanning, arbeid og mange flotte kollegaer og venner. Eller sagt med andre ord: jeg hadde alt det som jeg hadde lært var oppskriften på et lykkelig liv. Jeg begynte å lese alt jeg kom over av selvhjelpsbøker, gå på utallige kurs og foredrag og til slutt begynte jeg på en utdanning i Danmark i familieterapi. Denne reisen til stadig å ta økt personlig ansvar for meg og mitt liv har gitt meg uendelig mye glede og et liv i dag som jeg ikke trodde var mulig. Et liv med stor grad av glede. Jeg brenner for å dele mine erfaringer, slik på ikke alle trenger å «finne opp hjulet».
Jeg er grunnlegger at EQ Institute, som i dag har over 400 studenter i Oslo, Stavanger og Bergen. EQ Institute arbeider ut ifra de fire bøkene som jeg har skrevet om tema: relasjoner. Jeg har undervist voksne mennesker som ønsker å være i verden på en ny måte siden 2006 og forelest over hele Norge. Jeg ønsker å bidra med min erfaringskunnskap og hvis det blir aktuelt: EQ-terapi. EQ-terapi er en terapiform som jeg har utviklet over flere år, med utgangspunkt i den terapiform som jeg lærte da jeg utdannet meg til familieterapeut.
Et hjertevarmt samfunn, med egenkjærlighet.
Jeg god til å skape det trygge, kjærlige, ikke dømmende rommet der det er trygt å være sårbar ved å legge bort masker og overlevelsesstrategier.

Våre neste reiser

Lofoten – A natural place to connect

Where nature meets mind

We're here
for you

Leave us a
message