Gunn Thu

Spesialitet: Psychologist with a private, clinical practice in Oslo
I terapirommet har jeg hatt mulighet til å anvende CG Jungs tenkning om typeterorier, Ekstroversjon og Introversjon, på en fornyet måte i mer enn 20 år.  Dette har gitt innsikt i de dypereliggende, indre mønstrene bak Ekstroversjon og Introversjon, og har avdekket hvordan disse mønstrene er forbausende relevante og hjelpsomme i terapeutisk arbeid, ofte gjennom at komplekse temaer kan forenkles på logiske og ganske intuitive måter.  Forenklingen er en hjelp for at individer kan forstå seg selv og sin egen dynamikk bedre, samt forstå hva som overdrives, er i ubalanse og skaper problemer for den enkelte.  Etter dette blir det lettere å forstå hva man trenger å vektlegge og trene på for å oppnå mer balanse og harmoni. Indre balanse og harmoni er den tilstanden som gjør at vi har det bra.
Bevissthetsutvikling; fleksibilitet.
Født i Sandnes, Norway, in 1954. Vokste opp i Kristiansand, Sao Paulo/Brazil og Oslo.
Jeg har alltid vært interessert i psykologi. Idag er jeg heldig som kan arbeide i et felt som er meget meningsfult for meg – å hjelpe mennesker til bevissthetsutvikling, til å forstå seg selv bedre og finne mer ro og harmoni inni seg selv.
Jeg ønsker å bidra til å belyse våre personlighetsmønstre for å hjelpe mennesker til å forstå seg selv bedre og utvikle mer balanse og harmoni.
Kollektivt samarbeid i nye, langt friere former, der man ikke tynges ned av dagens økonomiske system, og med langt bedre forståelse, toleranse og aksept for hverandre i gruppestrukturer.
Tror jeg er flink til å se og desifrere mønstre i psyken.

Våre neste reiser

Lofoten – A natural place to connect

Where nature meets mind

We're here
for you

Leave us a
message