Sissel Naustdal

Spesialitet: Inspiring people to discover and develop their potential
Min store lidenskap er å hjelpe mennesker å tenne motivasjonen for å oppdage og utvikle sitt potensial. Jeg, sammen med det fantastiske teamet mitt i MadeToGrow, gir kunnskapen, verktøyene, støtten og energien til å drive reisen deres. HVORFOR? Fordi de fleste av oss lærer gjennom samfunnet at de skal passe inn, ikke ta for mye plass og gjøre som andre forventer, fremfor å oppmuntre oss til å følge våre egne mål og drømmer. Jeg tror vi alle er født for en grunn, og at når vi oppdager vårt større formål med livet, kan vi bidra mer, prestere bedre, være bedre versjoner av oss selv, og viktigst av alt, oppleve gleden og tilfredsstillelsen vi alle fortjener i livet og karrieren. Med et solid ben i forskning, det andre i omfattende erfaring med å utvikle mennesker, team og organisasjoner, i tillegg til en analytisk tilnærming, balansert med et stort hjerte, vet jeg at MadeToGrow bidrag er unikt.
Engasjement for livet, mennesker og samfunnet. Integritet og respect for alle. Frihet til å leve det livet vi selv ønsker.
Jeg ble født i Oslo i 1974. Da jeg var 3 flyttet familien min til Valdres, så jeg fikk vokse opp der i et trygt og harmonisk miljø, sammen med mine foreldre og 2 år eldre søster. Som tenåring kjente jeg stort behov for å «ekspandere» og oppleve mer enn denne fine delen av Norge. Siden jeg var 19 har jeg for det meste bodd i Oslo og Bærum, i tillegg til 1 år i Sveits, samt en rekke reiser til alle verdensdeler.
Etter å ha søkt i noen år etter svaret på det store spørsmålet alle unge blir spurt; “ha vil du bli når du blir voksen?», hadde jeg en sterk opplevelse en søndag som 22 åring, mens jeg tok studier innen markedsføring og økonomi, som jeg syntes bare var sånn passe interessant. Det kom så tydelig og kraftfullt til meg “jeg ønsker å bidra til bedre arbeidsplasser og gjøre ansatte bedre i stand til å gjøre en best mulig jobb, da det vil være vinn-vinn for både dem og arbeidsgiveren». Husk, dette er tilbake til 1996, så lenge før det var vanlig i arbeidslivet å ha dette fokuset. Mitt engasjement for å utvikle mennesker og miljøet de er i, har vært min ledestjerne i alle årene siden og har guidet meg til å gjennomføre både bachelor og master innen Organisasjonspsykologi & ledelse, til å søke meg til HR stillinger, våge å gå inn i krevende og spennende roller, starte HumanPotential i 2004 og så MadeToGrow i 2017. Min ledestjerne, i form av “my purpose in life” har ikke bare veiledet meg og gitt meg retning i karrieren, men også i livet. Det å våge å utforske og utvikle mitt eget potensial, gå utenfor komfortsonen for å realisere spennende og krevende mål og drømmer. Dette har bidratt til stor livskvalitet og ekspansjon som menneske og bidratt til at jeg kjenner en motivasjon og engasjement for livet og karrieren mange ikke opplever. Minst like viktig har min purpose vært viktig når jeg har møtt større og mindre utfordringer og problemer. Når ting har vært svært vanskelig og krevende. Da har fokuset på hva som er min purpose vært med å holde meg oppe, ha troen på at jeg skal klare å takle det, samt gitt meg perspektiver som at dette er «gaver fra Universet som jeg kan lære og vokse av». Jeg tror nemlig at problemer vi møter på kan hjelpe oss til å komme til neste «nivå» i vår utvikling og livsmestring, og dermed ruste oss til å takle de neste problemene enda bedre. Det er slik vi blir robuste og i enda større grad kan bidra til en bedre verden.
Jeg ønsker å bidra med min omfattende forskningsbaserte kunnskap og mine praksisnære verktøy og metoder, inn I et spennende nettverk av virksomheter og mennesker, som deler noe av det samme engasjementet, nemlig å bidra til gode opplevelser, læring, utvikling og vekst, for mennesker, organisasjoner og samfunnet.
Min visjon er å inspirere og støtte livslang læring & vekst, så mennesker kan leve et meningsfylt liv og ha en spennende karriere. For gjennom det kan jeg bidra til at mange flere mennesker er med og bidrar til en bedre verden for alle.
Å inspirere og støtte mennesker i sin utvikling, bygge growth mindset, robusthet, motivasjon, styrke leder- og selvlederegenskaper, relasjonsferdigheter og helse. Utvikle gode og genuine ferdigheter så mennesker kan være kaptein i eget liv.

Våre neste reiser

Lofoten – A natural place to connect

Where nature meets mind

We're here
for you

Leave us a
message